28 Mart 2022 Pazartesi

DUYGU DURUM BOZUKLUĞU NEDEN YAŞANIR ?


                    

                          DUYGULARIMIZ

 Hayatımızda bizi biz yapan, kişiliğimizi oluşturan, eylemlerimize yön veren ve yaşamımızın, varoluşumuzun temel ögesi olan duygular; hayatın akışı içinde, akışa uygun olarak veya olmayarak değişir ve gelişir.

 Temel olarak yaşadığımız korku, sevinç, üzüntü, öfke, güven, kaygı, şaşkınlık, iğrenme gibi duygular kişinin tamamen zihninde ve bilinçaltında var olurlar ve tetikleyici bir durum ile ortaya çıkarlar.

Duygular doğuştan gelmez ve kontrol edilemezler. Her duygu tecrübe edilerek öğrenilir.

  Duyguların kontrolü tamamen akıldadır diyemeyiz. Kişi zamanla duygularının farkına vararak onları kodlayıp isimlendirir. Bazen de hayatın bir anında tetikleyici durum ile beraber hissedeceği duyguyu bastırmaya ve önlemeye çalışabilir. Bu durumun olumlu bir getirisi olmamakla beraber o duygunun verdiği mesajdan yoksun kalınır ve duygudan faydalanma gerçekleşmez. Duygular bize başta ihtiyaçlarımız olmak üzere pek çok şeyi hatırlatır. Ve hayatın akışı içinde hareketlerimiz de duygulara bağlıdır. Örneğin beyin bir tehlikeyle karşılaşılacağını anladığında korku kendini hissettirir.

Hayatın sürdürülebilirliği açısından duygularımız temel gereksinimimizdir ve duygularımızla barışık olup, onlardan kurtulmak istemek yerine onlara kendi iyiliğimiz için yön vermek bizim elimizdedir.

Duyguları başkası tarafından bastırılmış ya da kendi iradesi ile duygularını yok saymak isteyen insanlar vardır. Ve bu insanların hayatını etkileyen, olumsuzluklar getiren, akıl sağlığı problemleri diyebileceğimiz duygu durum bozuklukları olabilmektedir.


                   DUYGU-DURUM BOZUKLUĞU NEDEN YAŞANIR?

 Duygu-durum bozuklukları yaşanmasının temel nedeni psikolojik problemler kabul edilse de geçmişte yaşanılan tramvatik olaylar, kişinin doğup büyüdüğü ortam ve bu ortamda yaşanan vakalar, kayıplar (ölüm/ iş kaybı/ maddi kayıplar), fiziksel rahatsızlıklar, ilaç kullanımı veya bağımlılığı, az da olsa genetik faktörler, yalnızlık gibi etkenler de kişinin duygu-durum bozuklukları yaşamasını etkileyen faktörlerdendir.

Durumun psikolojik boyutunun yanında biyolojik etkileri de görülmektedir.

 Kişinin psikolojisini olumsuz etkilediğini belirttiğimiz durumlardan herhangi birine ya da birkaçına maruz kalındığında; kişi kendini iyi hissetmek için sosyal veya duygusal, tutunacak bir sebep aramaya başlar. Aradığı desteği bulamayınca ve sebep-sonuç ilişkisi kuramayınca da kendini çaresiz ve umutsuz hissetmeye başlar. Bu hisler zamanla yerini duygu durum bozukluğu olarak tarif ettiğimiz;  büyük bir atak olarak genellikle bir defa görülen ya da belirli aralıklarla gelen rahatsızlıklara sebep olabilmekle beraber, temel olarak iki uç duyguyla yani duygu-durum bozukluğuyla karşılaşılır.

     Depresyon

  Depresyon yaygın görülen bir bozukluk olmakla beraber, kişinin hayatını pek çok yönden olumsuz etkileyebilecek, yaşamını idame ettirecek faaliyetleri yapmasını engelleyebilecek ve insan ilişkilerini bozacak ya da bitirebilecek bir duygu-durum bozukluğudur. 

Depresyonun yaygınlığının sebebi, hayatın doğal akışında herkesin başına gelebilecek, önlenemeyen olayların depresyona neden olabilmesidir. 

Her insan kayıplar, zorluklar, üzüntüler yaşayabilir; engellere, baskılara, zorbalıklara maruz kalabilmektedir. Bu tür yaşanmışlıkların birikmesiyle ve çözüm üretilmeyip olumsuzlukların hayatın her alanına götürülmesi ve ‘An’ın yaşanamamasıyla birlikte, birikmiş ve bastırılmış duygular bir gün açığa çıkar. Üzüntünün, karamsarlığın en üst seviyede yaşandığı depresiflik hali, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. 


     Bipolar Bozukluk (Manik- Depresif Durum)

  Bipolar bozukluğu olan kişiler, Mani dönemi ve depresif dönem olmak üzere iki farklı duygu durumunu içeren dönemlerden geçerler. 

Ani duygu değişimleri, bir anda gelen aşırı coşku, heyecan, mutluluk, hızlı düşünme ve konuşma gibi belirtileri olan Mani durumu ile birlikte, bu duygular yerini tam tersine yani depresif duygulara ve belirtilere bırakabilir. Ve asıl sorun da bu duyguların çok kısa sürede değişmesidir. Her iki duygu durumu da atak şeklinde gelir.

Bahsedilen belirtilere sahip Bipolar bozukluğu olan kişiler, bu ani duygu değişimleri ve tüm duygu durumlarının aşırı uç noktada yaşanması sebebiyle hayatını dengesiz yaşamaya başlamakta ve bu durumdan olumsuz etkilenerek çevresini de olumsuz etkilemektedir.

Depresyonda olduğu gibi Mani durumunda ve Bipolar bozuklukta da kesinlikle hekime başvurulmalı ve tedaviye başlanmalıdır.

Ne yazık ki duygu-durum bozuklukları tamamen kontrol altına alınması mümkün olmayan ve tekrarlaması olası olan rahatsızlıklardır.

Hekimin gerekli gördüğü takdirde ilaç kullanımı olmakla birlikte tedaviyi desteklemek amacıyla doğanın ve bitkilerin güç ve enerjisinden de yararlanmakta fayda olacaktır.


   DUYGU-DURUM BOZUKLUKLARINDA BACH ÇİÇEKLERİ TERAPİSİ 

  Mora Terapi Bach Çiçekleri Terapisi, kişinin zihnindeki tüm olumsuz duygu düşüncelerden kurtulmasına yardımcı olur. Bu duygular örneğin; mutsuzluk, ilgi eksikliği, çaresizlik, öfke, nefret vb.dir. 

Zihnin ve ruhun sağlıklı olmadığı bir durumda bütünsel sağlık düşünülemez. Mora Terapi Bach Çiçekleri Terapisi de tam bu noktada daha sağlıklı, mutlu ve dingin bir zihin ve ruh için çalışır. Ayrıca Mora Terapi seanslarında kişiden olumsuz düşüncelerin uzaklaştırılmasının yanı sıra sağlıklı beslenmeye de yöneltme yapılır. Bu sayede kişi ruhen ve bedenen sağlığına kavuşur ve bütünsel olarak bir denge sağlanmış olur.


15 Mart 2022 Salı

STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

 Sakinlik

Stres; günümüzde oldukça sık yaşadığımız bir duygu durum bozukluğu haline gelmiştir. Strese sebep olacak pek çok nedenle karşı karşıya kalmaktayız. Stres; temel sebebi öfke, korku, kaygı veya heyecan olabilen bir durumdur. Stresten kurtulmak için sebebiyet verecek olan bu durumlarla karşılaşmaktan kaçınmak önemlidir. Ama bazen kaçmak mümkün olmadığında ve stres altına girildiğinde sakin kalmak, sakinleşmeye çalışmak gerekir. Zaten bu durumları yaşamamak için sakinleştirecek aktiviteler yapmak ve sakin bir yaşam sürebilmek önemlidir. Sakinleşmek için kriz anlarında derin nefes almak işe yarayan bir yöntemdir.


Müzik

Müziğin iyileştirici ve sakinleştirici gücü olduğu herkesçe bilinmektedir. Stresle karşılaşıldığında ve/veya karşılaşılma olasılığını düşürmek için müziğin bu güçlerinden yararlanmak oldukça faydalı olacaktır. Dingin ve sakin bir zihnin kaygılanma, aşırı korku ve heyecan yaşama ihtimali düşüktür. Ama insanın doğası gereği bu tip duyguları yaşaması muhtemeldir. Stres anlarında yalnız kalınabilecek, kişinin kendini güvende ve rahat hissettiği bir ortamda zihni rahatlatacak ve kişiyi sakinleştirecek bir müzik açıp dinlemesi stresten uzaklaşmasına yardımcı olacaktır. Özellikle beynin Teta frekanslarını harekete geçiren dinlendirici müzikler dinlemek sakinleşmek için etkili bir yöntemdir.


Hobi

Günlük hayatın koşuşturmasından, kalabalığından ve insanı strese sokabilecek çeşitli durumlardan uzaklaşmak isteyenler için hobi edinmek doğru bir yöntem olacaktır. Boş zamanlarda hem zihni dinlendirmek hem hayal gücünü geliştirmek ve başka bir dünyayı keşfetmek için farklı türlerde roman ve hikayeler okumak güzel bir hobi olabilecektir. Kişinin isteğine ve kendini iyi hissetmesine bağlı olarak resim yapmak, herhangi bir film veya dizi izlemek, yemek yapmak, doğada yürüyüş veya bir spor yapmak, bir müzik aleti çalmaya çalışmak gibi hobiler edinmek stresten uzaklaşmak için çözüm olacaktır.


Meditasyon 

Pek çok duygu durum bozukluğuna iyi gelen ve genel olarak kişiyi sakinleştirmeye yarayan diğer bir yöntem de meditasyon yapmaktır. Meditasyon esnasında derin nefes almak ve tamamen pozitif düşünceye odaklanmak önemlidir. Meditasyon yapmak için yalnız ve sessiz bir ortam tercih edilse de çalışırken ofiste vb. bir yerde de ihtiyaç duyulduğunda sakinleşmek ve olumsuzluklardan uzaklaşmak için birkaç dakika meditasyon yapmak doğru olacaktır. Meditasyonun püf noktası tamamen kişinin kendine odaklanması, doğru nefes alıp vermesi ve oksijenle temasında kendini rahat hissetmesi böylelikle zihnindeki korkudan, kaygıdan vs. Kurtulmasıdır.Motivasyon 

Stresle karşılaşılabilecek kriz durumlarında o anın olumsuzluğuna odaklanmak ve o anda kalmak yerine, sakinleşip daha ileriyi düşünerek o krizden uzaklaşmak için kendine motive edici bir neden oluşturmak önemlidir. Böyle durumlarda kişinin karamsarlığa kapılmaması stresle başa çıkabilmek için kendine güvenmesi ve bu konuda motivasyonunu kaybetmemesi gerekir. Seyahat

Özellikle büyük şehirlerde koşuşturma içinde ve aralıksız, dinlenmeden çalışan ve yaşayan kişiler için ya da hayatın temposundan ve stresinden uzaklaşmak, zihnini dinlendirmek isteyenler için seyahat etmek doğru bir tercih ve yöntemdir. Her zamanki yaşam alanından uzaklaşmak farklı bir atmosfer solumak kişiyi sakinleştirecek, güzel bir ara vermesini sağlayacaktır.


Egzersiz

Kişinin strese maruz kaldığı durumlarda zihinde olduğu gibi bedende de bir rahatsızlık meydana gelebilmektedir. Stresin pek çok hastalığa sebep olabileceği bilinir. Stresten uzaklaşmak için yapılabilecek bir diğer şey de egzersizdir. Bedeni rahatlatmaya yönelik olarak yoga, zinde kalmak ve hareketsizlikten kaçınmak için yürüyüş ya da tenis, voleybol, yüzme gibi egzersizlere yönelmek doğru bir çözüm olabilecektir.Mora Terapi

Kişinin günlük yaşamında hissettiği stresi ve kaygıları azaltmak, ani öfke nöbetlerini gidermek, sabırsızlık, kararsızlık, takıntılı olmak gibi çok farklı duygu durum bozukluklarını gidermek amacıyla kullanılan Bach Çiçekleri Terapisi, elektromanyetik frekanslardaki dengelenmeyle kişide pozitif değişim sağlıyor. Strese maruz kalarak bozulan elektromanyetik sinyallerin vücuttan atılmasıyla kişi rahatlama, duygu durumunda gözlemlenebilen sakinlik ve mutluluk dikkat çeker.  Bu terapi ile ruh hali dengelendiği için oluşan olumlu düşünce hali, organik rahatsızlıklarda da iyileşme görülmesine neden oluyor.